Středisko nordic walkingu v Tännesbergu

Slavnostní otev?ení st?ediska nordic walkingu
Slavnostní otev?ení st?ediska nordic walkingu
Peter Schlickenrieder b?hem otevírací slavnosti
Peter Schlickenrieder b?hem otevírací slavnosti
St?íbrný medailista Peter Schlickenrieder ukazuje cviky pro zah?átí
St?íbrný medailista Peter Schlickenrieder ukazuje cviky pro zah?átí

Nordic walking se také v Německu stále více stává masovým sportem. Ve své zemi původu, ve Finsku, je jím už řadu let. I v Německu se nordic walking provozuje již deset let.

Přednosti nordic walkingu podtrhává také stříbrný medailista (Salt Lake City 2002) v nordic walkingu, Peter Schlickenrieder: „Nordic walking je sportem pro každého, nezávisle na věku. Tím se stává sportem pro celou rodinu. Je vhodný nejen pro sportovní začátečníky, ale i pro osoby, které sportují pravidelně. Nordic walking se dá provozovat všude a v jakékoliv roční době. Jako pozitivní skupinový zážitek není nordic walking vnímán coby dřina, nýbrž právě naopak jako příjemné sportovní vyžití v přírodě.“

První středisko aktivního nordicu v severní Horní Falci

To, že téma nordic walking /nordic fitness oslovuje široké masy se ukazuje také v tom, že v Bavorsku existuje přes 35 aktivních středisek nordicu.
Jedno z těchto aktivních středisek nordicu v Bavorsku a první v celém severním Hornofalckém lese najdeme od května 2011 v Tännesbergu, na jihu přírodního parku Naturparkland Hornofalcký les.

Místní strategie ochrany biologické rozmanitosti a nordic walking

Obec Tännesberg je bavorskou modelovou obcí biologické rozmanitosti. Již po mnoho let pracuje na realizaci druhových a biotopových ochranných opatření.  Koncem roku 2009 vytvořila obec s různými partnery podpůrné společenství, aby mohla důsledně realizovat strategii bavorské biologické rozmanitosti na místní úrovni. Společně se mají zasazovat o to, aby se zachovala biologická rozmanitost našich rostlin a zvířeny.

Tři trasy s celkovou délkou 22 kilometrů

Zvláštností střediska nordic walkingu v Tännesbergu je, že při realizaci byly aktivně uskutečněny cíle vytyčené strategie biologické rozmanitosti.
Zveme všechny aktivní sportovce do nového střediska nordic walkingu na tři rozdílné trasy pro nordic walking s celkovou délkou 22 kilometrů, aby objevili tuto biologickou rozmanitost a typickou krajinu severního Hornofalckého lesa.


Další informace o středisku nordic walkingu Tännesberg najdete na:

Nordic walking informace na domovské stránce městysu Tännesberg
Průběh tras střediska nordic walkingu v TännesberguÖffnet externen Link in neuem FensterNordic Walking Infos auf der Homepage des Marktes Tännesberg

Öffnet externen Link in neuem FensterStreckenverlauf des Nordic Walking Zentrums Tännesberg