Turistům přátelsky naklonění hostitelé

Pěší turistika má v Hornofalckém lese, v tzv. bavorské zemi hradů a pěší turistiky, dlouhou tradici. Turista najde všude přátelské hostitele a komfortní ubytování, ať už se vydá na jedné z četných dálkových turistických tras, nebo na výlet bez zavazadel.

Kvalita a dobrý servis zde přirozeně vždy byly důležité, a protože se hostitelé v Hornofalckém lese dokázali přizpůsobit měnícím se požadavkům turistů, získali poprvé pečeť kvality "Hostitel se značkou kvality při toulkách po Německu". Pilotní projekt, iniciovaný společně Německým svazem turistů, Bavorským svazem hotelů a restaurací, společností Bayern Tourismus Marketing GmbH a bavorskými turistickými regiony vede k udělování pečeti kvality. Tu mohou získat pouze poskytovatelé ubytování přátelsky naklonění turistům a se speciálními odbornými znalostmi.<//font>

Pěší turisté vítáni – pečeť ručí za kvalitu

Oficiální pečeť kvality Německého svazu turistů označuje podniky, které se plně nastavily potřebám pěších turistů.<//font>

Nepřetržitý servis

Zde jste jako pěší turista vítán, i když přijdete v pozdní večerní době se zablácenými pohorkami a v mokrém oblečení, protože vás po cestě překvapila bouřka. Zde se na vás nebude příkře pohlížet, protože zůstanete pouze na jednu noc a druhý den časně ráno chcete pokračovat ve svém výletě.
Před odchodem se nemusíte vzdávat šálku kávy nebo čaje, a pokud si to budete přát, připraví vám svačinový balíček na cestu. <//font>

Pohodlná pěší turistika

Zde je opět organizována bezproblémová přeprava zavazadel k příštímu místu ubytování. A když budete potřebovat tip na výlet nebo předpověď počasí pro příští dny, pak vám budou odborníci na pěší turistiku rádi nápomocni.

Hostitelé s třídou

Kromě toho mohou pečeť kvality obdržet pouze ti hostitelé, kteří jsou klasifikováni podle německého hotelového zařazení nebo podle směrnic Německého turistického svazu.


Pokud tedy proti vám zazáří vývěsní tabule „Hostitel se značkou kvality při toulkách po Německu“, potom si můžete být jisti, že jsou zde pěší turisté obzvlášť vítáni.

Další informace k pečeti kvality najdete na www.wanderbares-deutschland.de.

Zde se dostanete na seznam hostitelů v přírodním parku Naturparkland Hornofalcký les.Öffnet internen Link im aktuellen FensterZum Gastgeberverzeichnis Naturparkland Oberpfälzer Wald kommen Sie hier.